Projecten

projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de werken die wij recent hebben uitgevoerd:

Verbreding “De Dalle”
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Verwijderen van beplating en reinigen van zijkant van een brug te Zuidland

Palen drukken vanaf een ponton

Aanleg kunstduin, poten helm en aanbrengen stuifschermen Maasvlakte
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Het drukken van een damwand aan de Antarcticaweg op de Maasvlakte

Het rooien van bomen aan de Neckarweg
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Zagen van bomen

Het herstellen van een stuk fietspad d.m.v. asfalteren
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Aanleggen en asfalteren van bedrijventerreinen

Waterberging Peperstraten Oude-Tonge
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Aanleg bergbezinkbassins/sedimentatiebekkens Slufter
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Bestraten bij Voorne-Putten autogroep te Spijkenisse
Opdrachtgever: Voorne-Putten Autogroep
Aanleg van speeltuinen gemeente Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Het rooien van bomen
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Branden van glooiingen in de Waalhaven te Rotterdam
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Het maaien van dijken met een front- en achtermaaier
Plaatsen draglineschotten t.b.v. renovatie onderdeel olieboortoren
Opdrachtgever: Keppel-Verolme
Aanbrengen van Terre Armée op de Slufter
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Het natuurvriendelijk inrichten van oevers nabij Oudenhoorn
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Het aanbrengen van een opstelplaats in Brielle
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Het aanbrengen van paddepoelen op de Maasvlakte
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Reconstructie van het Groene Strand
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Het inzaaien van het Beneluxplein
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Het poten van bomen in de Waalhaven te Rotterdam
Het aanbrengen van een palenbos in de Nieuwe Waterweg
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Het aanbrengen van een beschoeiing nabij Oostvoorne
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in Sommelsdijk
Het aanbrengen van vissteigers aan de Rottemeren
Het verwijderen en afvoeren van kroos uit singels
Opdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis
Het maaien en afvoeren van riet in Hellevoetsluis
Opdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis
Aanleg rijdam met duiker nabij Rockanje
Aanleg meerdere stuwtjes nabij kinderboerderij Rozenburg
Opdrachtgever: Waterschap de Hollandse Delta
Stobben frezen aan de d’Arcyweg
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat