A.K barendregt

U kunt bij ons terecht voor grondwerk op elk gebied, van het uitvlakken of bouwrijp maken tot het ophogen en verharden van terreinen, halfverhardingen, rioleringen en kabelsleuven. Ook het zetten van waterkeringen behoort tot onze specialiteiten.

Enkele van onze werken zijn:

Zagen van bomen
Maaien van dijken
Rooien van bomen
Riet maaien en varen
Branden van glooiingen
Aanleggen van paddepoelen
Palen drukken vanaf een ponton
Het rooien van bomen aan de Neckarweg
Aanleg van speeltuinen gemeente Rotterdam
Aanleggen en asfalteren van bedrijventerreinen
Bestraten bij Voorne-Putten autogroep te Spijkenisse
Het herstellen van een stuk fietspad d.m.v. asfalteren
Aanleg bergbezinkbassins/sedimentatiebekkens Slufter
Bouwrijp maken van een bedrijventerrein aan de Mannheimweg
Plaatsen draglineschotten t.b.v. renovatie onderdeel olieboortoren
Het drukken van een damwand aan de Antarcticaweg op de Maasvlakte
Aanleg kunstduin, poten helm en aanbrengen stuifschermen Maasvlakte
Verwijderen van beplating en reinigen van zijkant van een brug te Zuidland

Maaien van gazons
Aanbrengen 2,4 km keerwanden bij Golfbaan Kleiburg
Maaien spoordijken Gemeente Rotterdam
Onderhoudswerkzaamheden Gemeente Rotterdam
Aanleg Stelconplatenverharding incl. riolering bij Keppel-Verolme
Graven van sloten voor de Gemeente Rotterdam

Belangrijke opdrachtgevers zijn:

Rijkswaterstaat
Havenbedrijf Rotterdam n.v.
Gemeente Rotterdam
Gemeente Hellevoetsluis
Keppel-Verolme
Greif Packaging
Waterschap De Hollandse Delta